انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز
در مورد آموزش بد افزار ها و هک - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز (http://promakers.ir)
+-- انجمن: انجمن بازیسازی پرومیکرز (http://promakers.ir/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%B2)
+--- انجمن: اطلاعیه های انجمن (http://promakers.ir/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86)
+--- موضوع: در مورد آموزش بد افزار ها و هک (/Thread-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%DA%A9)در مورد آموزش بد افزار ها و هک - SULIM - 18/12/1392

در پی اخطار سازمان فبلترینگ برای موضوعی در آرشیو با عنوان "ساخت پنج هزار فولدر در پنج ثانیه" این تصمیم گرفته شد:
از این پس عنوان کردن هرگونه موضوعی تحت عنوان آموزش ساخت ویروس و بد افزار و یا آموزش ساخت شکستن قفل های امنیتی و هک تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
با تشکر از دوستان فهیم و فرهیحته ی پرومیکرز