انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز
آموزش گیم میکر ( قسمت پنج ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز (http://promakers.ir)
+-- انجمن: ساخت و توسعه بازیهای کامپیوتری (http://promakers.ir/Forum-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C)
+--- انجمن: مقالات آموزشی بازیسازی (http://promakers.ir/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: مقالات آموزشی Pro Makers (http://promakers.ir/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-Pro-Makers)
+----- انجمن: Game Maker (http://promakers.ir/Forum-Game-Maker)
+------ انجمن: کلاس بازی سازی (http://promakers.ir/Forum-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
+------- انجمن: کلاس آموزش (http://promakers.ir/Forum-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4)
+------- موضوع: آموزش گیم میکر ( قسمت پنج ) (/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC)آموزش گیم میکر ( قسمت پنج ) - MiladKaydi - 31/1/1398

در این آموزش موارد زیر رو با هم یاد میگریم :

- اضافه کردن صدا به بازی 
- یک روش متفاوت برای حرکت آبجکت
- ساخت یک نوع آیتم ساده
- ایجاد چند مرحله برای بازی
- دستور حذف شدن آبجکت

امیدواریم مفید باشه براتون .

برای دانلود روی این متن کلیک کنید .