انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز
فایل های لازم برای خروجی اندروید (برای تمام موتورهای بازیسازی) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز (http://promakers.ir)
+-- انجمن: ساخت و توسعه بازی های تلفن های هوشمند (http://promakers.ir/Forum-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF)
+--- انجمن: Android (http://promakers.ir/Forum-Android)
+---- انجمن: مقالات آموزشی Android (http://promakers.ir/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-Android)
+---- موضوع: فایل های لازم برای خروجی اندروید (برای تمام موتورهای بازیسازی) (/Thread-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C)فایل های لازم برای خروجی اندروید (برای تمام موتورهای بازیسازی) - Hamid1225 - 30/3/1397

سلام...من در اینجا لینک دانلود مستقیم برخی فایل های مورد نیاز(فایل های NDK.JDK.SDK) برای خروجی اندروید در موتورهای بازی سازی و تمام api ها رو قرار دادم...امیدوارم بدردتون بخوره...(Android SDK)
---------------------------------------------------------------------

» دانلود Java SE Development Kit 8.0.131 با حجم ۱۹۶ مگابایت (نسخه ۶۴ بیتی)
» دانلود Java SE Development Kit 8.0.131 با حجم ۱۹۰ مگابایت (نسخه ۳۲ بیتی)
» دانلود Android Studio IDE 3.1.1 با حجم ۷۷۶ مگابایت (نسخه ۶۴ بیتی)
» دانلود Android Studio IDE 3.1.1 با حجم ۸۷۴ مگابایت (نسخه ۳۲ بیتی)
(نسخه ۳۲ بیتی قابل نصب نیست و فقط باید فایل studio.exe پوشه bin را اجرا کنید)
---------------------------------------------------------------------
SDK Tools:
» دانلود build-tools_r27.0.3-windows.zip (Build-Tools 27.0.3) با حجم ۵۳ مگابایت
» دانلود platform-tools_r27.0.1-windows.zip (Platform-Tools 27.0.1) با حجم ۵ مگابایت
» دانلود sdk-tools-windows-26.1.1.zip (SDK Tools 26.1.1) با حجم ۱۵۳ مگابایت
» دانلود android_m2repository_r47.zip (Android Support Repository 47) با حجم ۳۳۹ مگابایت
» دانلود google_m2repository_58.zip (Google Repository 58) با حجم ۲۰۵ مگابایت
» دانلود Google USB Driver 11 با حجم ۸٫۵ مگابایت
» دانلود Hardware Accelerated Execution Manager 6.2.1 با حجم ۲٫۵ مگابایت
» دانلود google_play_services_48.zip (Google Play Service 48) با حجم ۱۵ مگابایت
» دانلود emulator-windows-27.0.5.zip (Emulator 27.0.5) با حجم ۲۴۰ مگابایت

--------------------------------------------------------------------
دانلود API-7 [حجم ۶۷ مگابایت] - یه لینک مستقیم دیگه برای API-7

دانلود API-8 [حجم ۷۴ مگابایت] - یه لینک مستقیم دیگه برای API-8
دانلود API-10 [حجم ۸۲ مگابایت] - یه لینک مستقیم دیگه برای API-10
دانلود API-11 [حجم ۱۰۰ مگابایت] - یه لینک دیگه برای API-11
دانلود API-13 [حجم ۱۰۳ مگابایت] - یه لینک دیگه برای API-13
دانلود API-14 [حجم ۴۳ مگابایت] - یه لینک دیگه برای API-14
دانلود API-15 [حجم ۴۲ مگابایت] - یه لینگ دیگه برای API-15
دانلود API-16 [حجم ۴۵ مگابایت] - یه لینک دیگه برای API-16
دانلود API-17 [حجم ۴۵ مگابایت] - یه لینک دیگه برای API-17
دانلود API-18 [حجم ۴۶ مگابایت] - یه لینک دیگه برای API-18
دانلود API-19 [حجم ۶۱ مگابایت] - یه لینک دیگه API-19 - اندروید ۴.۴.۲
دانلود API-20 [حجم ۶۰مگابایت] - اندروید ۴.۴.۲
دانلود API-L [حجم ۶۶ مگابایت]
دانلود API-21 [حجم ۶۲ مگابایت] - اندروید ۵.۰.۱
دانلود API-22 [حجم ۶۶.۸ مگابایت] - اندروید ۵.۱.۱
دانلود API-23 [حجم ۷۰ مگابایت] - اندروید ۶.۰
--------------------------------------------------------------------
برگرفته شده از  
https://android-studio.ir و AndroidCode.ir