انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز
سوال-پرداخت درون برنامه ای برای بازار و مایکت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز (http://promakers.ir)
+-- انجمن: ساخت و توسعه بازیهای کامپیوتری (http://promakers.ir/Forum-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ (http://promakers.ir/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+--- موضوع: سوال-پرداخت درون برنامه ای برای بازار و مایکت (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%AA)سوال-پرداخت درون برنامه ای برای بازار و مایکت - Hamid1225 - 15/11/1396

سوال دارم-

کسی می دونه چطوری می تونم از پرداخت درون برنامه ای در بازار و مایکت استفاده کنم؟
برای برنامه ای که به تازگی درست کردم می خوام.


اگه کسی  می دونه لطفا بگه....ممنون smiley


RE: سوال-پرداخت درون برنامه ای برای بازار و مایکت - ahmadreza59 - 16/11/1396

سلام
با چی ساختید . گیم میکر لینک زیر
http://promakers.ir/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%86?pid=141037#pid141037