انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز
ویدیو های آموزشی يونیتی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز (http://promakers.ir)
+-- انجمن: نرم افزارها و موتورهای ساخت بازی (http://promakers.ir/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: Unity 3D (http://promakers.ir/Forum-Unity-3D)
+---- انجمن: مقالات آموزشی Unity3D (http://promakers.ir/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-Unity3D)
+---- موضوع: ویدیو های آموزشی يونیتی (/Thread-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%8A%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C)ویدیو های آموزشی يونیتی - RaminShirzad - 27/3/1396

ما در گروه آپادانا معتقديم به اشتراك گذاشتن اطلاعات و تجربه ها ميتونه باعث كاهش هدر رفتن زمان و رشد سريع تر همكارامون در صنعت نوپاى بازى سازى بشه كه در نهايت به نفع همه فعالان و خود ما هم خواهد بود. 
بنابراين سعى خودمونو ميكنيم تا با استفاده از رسانه هاى مختلف اطلاعاتى كه از نظر ما مفيد هست را به اشتراك بزاريم. 

 ویدوهای تهیه شده تا امروز:
تعریف بهتر داده های مورد نیاز بازی با ScriptableObject
Editor scripting در یونیتى (قسمت اول - ساخت منو)
Editor scripting در یونیتى ( ها asset قسمت دوم - پردازش )