انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز
save - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی بازی سازی پرومیکرز (http://promakers.ir)
+-- انجمن: نرم افزارها و موتورهای ساخت بازی (http://promakers.ir/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: Unity 3D (http://promakers.ir/Forum-Unity-3D)
+--- موضوع: save (/Thread-save)save - mamali me - 21/10/1395

سلام.
چجور میشه که مرحله رو سیو کرد یا همون ذخیره کرد؟


RE: save - mamali me - 22/10/1395

یه سوال دیگه هم دارم اینه که مثلا چجور یه مقدار مثل سکه رو به ذخیره کرد؟
بعد با استفاده از رمز گذاری بشه ذخیره کرد؟

اون مرحله رو هم بگید.

خیلی ممنونم.
لطفا جواب ورین!(بدین به ترکی)


RE: save - jelveh - 23/10/1395

برو player prefs  رو سرچ کن


RE: save - mamali me - 8/11/1395

ببخشید دیگه یه تایپک دیگه نزدم همینجا گفتم.

من یه سیستم سوال جواب غیر تکراری درست کردم.
اینم کدش:
کد php:
public class GameLogic MonoBehaviour {

    public 
Text check1check2check3check4question;
    public 
string[] questions;
    public 
string[] answers;
    public 
int maxAnswerValve 20;

    
string thisQuestion;
    
string thisAnswer;

    
int wrongCheck1ValvewrongCheck2ValvewrongCheck3Valve;

    
int questionNumber;

    
void Start () {
    
        
//---------------------------Question Choosing

        
questionNumber Random.Range (1questions.Length);
        
thisQuestion questions.GetValue (questionNumber) as string;
        
thisAnswer answers.GetValue (questionNumber) as string;

        
Debug.Log (questionNumber);

        
//==============================================
        //----------------------------Set Wrong Valves

        
wrongCheck1Valve Random.Range (0maxAnswerValve);
        
wrongCheck2Valve Random.Range (0maxAnswerValve);
        
wrongCheck3Valve Random.Range (0maxAnswerValve);

        
//==============================================
        //--------------------------------Draw Question

        
question.text thisQuestion;

        
//==============================================
        //-----------------------------Draw Answers

        
int ca Random.Range (14);

        if (
ca == 1) {
        
            
check1.text thisAnswer.ToString ();
            
check2.text wrongCheck1Valve.ToString ();
            
check3.text wrongCheck2Valve.ToString ();
            
check4.text wrongCheck3Valve.ToString ();
        
        } else if (
ca == 2) {
        
            
check2.text thisAnswer.ToString ();
            
check1.text wrongCheck1Valve.ToString ();
            
check3.text wrongCheck2Valve.ToString ();
            
check4.text wrongCheck3Valve.ToString ();
        
        } else if (
ca == 3) {
        
            
check3.text thisAnswer.ToString ();
            
check2.text wrongCheck1Valve.ToString ();
            
check1.text wrongCheck2Valve.ToString ();
            
check4.text wrongCheck3Valve.ToString ();
        
        } else {
        
            
check4.text thisAnswer.ToString ();
            
check2.text wrongCheck1Valve.ToString ();
            
check3.text wrongCheck2Valve.ToString ();
            
check1.text wrongCheck3Valve.ToString ();
        
        }

    }
    

    
void Update () {

    }


میخواستم بگم بهینه تر از این کد نداریم؟
اومدم رو لپ تاپ آبجیم تست کنم یه سی ثانیه هنگ کرد.
ممنون moa
مرسی mwah